Ceny typových projektů1/ Typový dům   Monika    28 000,00 Kč + DPH 20%   33 600,00 Kč
2/ Typový dům   Michaela    28 000,00 Kč + DPH 20%   33 600,00 Kč


  • Projekt je dodáván jako vrchní stavba ve 4 vyhotovení.
  • Dopracování projektu ke stavebnímu povolení včetně založení objektu, základové desky a navržení izolace proti zemní vlhkosti, případně úprav proti pronikání radonu si zajišťuje stavebník.
  • Na základě dohody lze dopracovat projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení.
  • Změny v projektové dokumentaci je možné provést na základě dohody, avšak cena projektu bude stanovena kalkulací dle rozsahu požadovaných změn.
  • Ceny platí při výstavbě z termoizolačního systému.