Termoomítka

Jednovrstvová strojově zpracovatelná vyrovnávací základní omítková směs, vhodná jako podklad pro všechny minerální i umělé vrchní omítky.

Složení:

Jedná se strojně míchanou suchou omítkovou směs, na bázi cementu, vápna a speciálních lehčených pojiv, barva šedá.

Použití:

Jako základní omítka (jádro) vhodná pro všechny na trhu dostupné zdící materiály. Nevhodná na kovy.

Užitné vlastnosti:

Pro svoje mimořádné vlastnosti je tato tepelně izolační lehčená základní omítka prodyšná a bez problémů aplikovatelná, jak na trhu dostupnými omítacími stroji, tak obvyklými míchacími stroji mísitelná. Pro svoje mimořádné složení má minimální ztráty při vlastní aplikaci. Díky speciálně drcenému (na jemno) polystyrénu a lehčeným komponentům je vysoce tepelně izolační, odolná vůči vodě a díky stejnosměrnému mísení všestranně použitelná v silných vrstvách. Může se použít jako krycí vrstva přes všechny přírodní i pryskyřičné stávající omítky. Odpadá cementový nástřik obvykle používaný před vlastním omítáním.

Doba zrání:

Po nanesení omítky 3 - 10 dní dle počasí a tloušťky nanesené vrstvy.

Pro nanášení vrchních omítek jsou rozhodující povětrnostní podmínky v místě. U méně prodyšných pryskyřicových vrchních omítek je potřeba nechat základní omítku vyzrát minimálně 3 týdny.

Choulostivé styčné plochy je třeba ošetřit (rohové lišty).

Nátěry a různé povrchové úpravy mohou být prováděny až po úplném vytvrdnutí omítky.

Při delší časové prodlevě před konečným omítáním je třeba základní omítku zbavit prachu nebo případných nečistot.

Doba zpracování:

Namíchanou směs je třeba zpracovat do půl hodiny od namíchání

Vydatnost:

Hmotnost 1 pytle je 17 kg suché směsi, jejíž vydatnost je cca 50l, minimální vrstva k nanášení je 1cm.

Přednosti:

  • Snadné a jednoduché zpracování
  • Prodyšná a mimořádně tepelně izolační
  • Nejlepší alternativa proti klasickým těžkým omítkám
  • Lepší přilnavost