Technický list pro omítání

Před začátkem omítání je nutné všechny spáry a štěrbiny ve zdivu proříznout nožem, vyplnit polyuretanovou pěnou, a to jak zvenčí, tak zevnitř. Pokud došlo k oslunění venkovní stěny sluncem, je třeba před omítáním tyto stěny zbavit jemného prachu, který vznikl v důsledku UV záření.

Jelikož termoizolační stavební systém zařazujeme do třídy nenasákavých materiálů, předepisuje výrobce pro omítání tyto druhy materiálů:VNĚJŠÍ OMÍTKA

  1. Univerzální stavební lepidlo, síťovina (perlinka), vrchní minerální omítka
  2. Základní omítka termoizolačního stavebního systému, vrchní minerální omítka
  3. Neobvyklé opláštění zdiva

Omítka číslo 1:

Jedná se o standartní způsob omítání nenasákavých materiálů ( např. fasádních zateplovacích systémů). Je potřeba upozornit, že nedostatečné nanesení tloušťky vrstvy univerzálního stavebního lepidla se může následně promítnout, při vyšší vlhkosti okolního prostředí, ve vystupování technologických drážek na plochách stěn u termoizolačního stavebního systému.

Nevýhodou je, že při případné potřebě vyrovnávání hrubých nerovností a nepřesností při vyzdívání, se tato stěrka ve velkých vrstvách špatně nanáší a proto je ji v takovémto případě potřeba nanášet v několika tenčích vrstvách. Toto přináší časové prodloužení omítání a samozřejmě podstatně vyšší materiálové náklady, což v konečném efektu celou operaci samozřejmě značně prodražuje.

PRACOVNÍ POSTUP:

Na stěny termoizolačního stavebního systému naneseme první vrstvu universálního stavebního lepidla a do ní vtiskneme armovací tkaninu. Zároveň osadíme rohové a krajové lišty tak, aby byly dokonale svislé a zároveň srovnaly roviny ploch omítaných stěn.

Po vytvrdnutí první vrstvy , naneseme druhou vrstvu lepidla do roviny osazených lišt v předchozí vrstvě, avšak při větších nerovnostech stěn jí nanášíme v několika vrstvách, a to vždy s technologickými přestávkami. Tyto časové intervaly uvádí v technologickém postupu výrobce tohoto systému.

Takto nanesenou vrstvu lepidla je potřeba po jeho vytvrdnutí přebrousit, napenetrovat a poté naneseme konečnou vrstvu ušlechtilé omítky.

VŽDY JE NUTNÉ POUŽÍVAT CELOU SKLADBU OMÍTKY OD JEDNOHO VÝROBCE A ŘÍDIT SE JEHO TECHNOLOGICKÝM POSTUPEM.

Omítka číslo 2:

Použití této omítky má několik předností

  • byla vyvinuta přímo pro termoizolační stavební systém a je dodávána přímo výrobcem = výhradním prodejcem, bez dalšího navyšování nákladů vznikajících následným překupem v obchodí síti.
  • zvyšuje ještě více tepelně-izolační vlastnosti termoizolačního stavebního systému - vyrovnává případné nerovnosti při zdění a šetří jeden pracovní krok ( síťovina ) a tím i materiálové náklady.

PRACOVNÍ POSTUP:

Nejprve osadíme všechny venkovní rohové a krajové drátěné lišty (např. WIDRA), tak, aby byly dokonale svislé a zároveň srovnaly roviny ploch omítaných stěn a umožňovali nástřik minimálně 15 mm tlusté vrstvy základní omítky termoizolačního stavebního systému. Prostříkneme stěny první tenkou vrstvou základní omítky termoizolačního stavebního systému omítacím strojem bez dalšího ošetření a zaomítneme špalety oken a dveří. Pro usazení lišt pomocí tzv. terčů namícháme směs omítky a stavebního lepidla v poměru 3 : 1.

Po zavadnutí první nastříkané vrstvy (druhý den), naneseme vlastní vrstvu omítky termoizolačního stavebního systému a to do maximální vrstvy 2,5 cm. Jestliže je potřeba nanést v důsledku nerovností podkladu větší vrstvu, je možné tak činit vždy po zavadnutí předchozí vrstvy, opět maximálně v tloušťce 2,5 cm. Nanesené potřebné vrstvy opracováváme následně jako každou jinou základní omítku (strhnutí hliníkovou latí, zatočení hladítkem z umělé hmoty atd.). Jelikož směs omítky termoizolačního stavebního systému tvoří 70% polystyrénu, jsou tyto úpravy velice lehké.

Po celkovém vyzrání základní omítky termoizolačního stavebního systému (15 mm = 1 týden zrání), tuto lehce přebrousíme kovovým brusem, přetáhneme tenkou vrstvou stavebního lepidla a následně postupujeme jako u omítky č.1. Při nanášení štuku není třeba vrstva lepidla.

Omítka číslo 3:

Tyto alternativy neobvyklého opláštění stěn jsou málo používané, ale je možné je také na termoizolační stavební systém aplikovat.

Jedná se například o dodatečnou obezdívku stěn režným zdivem ( je nutné počítat u základové desky s jeho aplikací – rozšíření základů).

Další možností jsou různé systémy „zavěšovaných fasád“. V těchto případech kotvíme prvky těchto systémů do betonové výplně tvárnic a následně do nich zavěšujeme fasádní prvky dle technologických předpisů výrobce. V těchto případech je vždy nutné dbát na to, aby byla fasáda dokonale odvětraná.

V opačném případě by mohlo dojít k prohřátí tvárnic za fasádou na teplotu vyšší než 80 stupňů Celsia, což by mohlo narušit strukturu tvárnic systému.VNITŘNÍ OMÍTKA

  1. Nalepený sádrokarton
  2. Základní omítka termoizolačního stavebního systému a štuk
  3. Stěrkový fasádní systém
  4. Sádrová omítka
  5. Koupelny a sociální zařízení

Omítka číslo 1:

Tato varianta je v současné době nejrozšířenější (90%). Jedná se o suchý proces, který je vhodný tam kde se montují nenosné příčky, stropy ze stejného materiálu. Další výhodou je to, že tímto způsobem lze vyrovnávat případné nerovnosti zdiva a také to, že jej lze aplikovat i v nepříznivých klimatických podmínkách.

Sádrokartonové desky lepíme na přímo na stěny termoizolačního stavebního systému „na terče“ ze stavebního lepidla. Po nalepení je třeba dodržet technologický postup výrobce sádrokartonových systému a zásadně používat všechny prvky jednoho výrobce!!!!!

Omítka číslo 2:

U této varianty postupujeme stejně jako u použití na vnější omítku. Je vhodná zejména tam, kde na nenosné příčky používáme keramické materiály. Všechny styčné plochy mezi obvodovými stěnami a nenosnými příčkami , stejně jako parapety a špalety důsledně oddělíme akrylátovým tmelem. Před štukováním nemusíme použít tenké vrstvy lepidla.

Omítka číslo 3:

Tato varianta má totožný postup jako u venkovní omítky. V tomto případě vyztužujeme vnitřní rohy dodatečně pásy tkaniny.

Omítka číslo 4:

Jedná se jednovrstvou strojně nanášenou omítku s větším než 50 ti % podílem sádry ve směsi. Tuto omítku může provádět pouze proškolená firma ( může zařídit po dohodě stavební firma HAVAX), musí se nanášet v minimální vrstvě 15 mm a NESMÍ!!!!!! se používat v koupelnách, sociálních zařízeních a vlhkých prostorách.

Omítka číslo 5:

Obklady koupelen a sociálních zařízení lze na zdivo termoizolačního stavebního systému velice jednoduše přímo lepit stavebním flexibilním lepidlem.

Jiné alternativy venkovních a vnitřních omítek na termoizolační stavební systém nejsou přípustné a povolené, jelikož nejsou prověřené v praxi. Výrobce ani výhradní distributor neručí za škody způsobené použitím takových technologií, stejně jako nedodržením stanovených postupů.

Omítky se nesmějí aplikovat při nižších teplotách než 5 C.

Při aplikaci venkovních, nebo vnitřních izolací je nutná konzultace s firmou HAVAX, stejně jako při jiných problémech spojených s výstavbou z termoizolačního stavebního systému.